Mayhems Aurora Etkili Konsantre Sıvı

5.00 out of 5

Mayhems Aurora Blue SFX Coolant Concentrate 250ml

Mayhems Aurora Blue SFX Coolant Concentrate 250ml

 • 250ml lik şişe içindedir. 750ml lik saf su ile karışım hazırlanıp sisteme dahil edilir.
 • Kendi renklerinizi yaratmak için tüm Mayhems Boyaları ile birlikte kullanılabilir
 • Güvenlik Özel Çocuk Kapağı
 • Çıkarılabilir ağız
 • Bakır, Pirinç, Çelik, Nikel ve Alüminyum Korunması için Toksik Olmayan Korozyon ve Ölçek Engelleyicileri ile ASTM D3306 ve BS6580 standartlarına göre üretim aşamasın da harmanlanmıştır.
 • Çok düşük oral toksisite, propilen glikolden daha düşük
 • -35c donma noktası
 • Ölçeklendirme veya çamur filminin oluşmasını önlemek için mobilizatörler
 • Kaynama noktası: 100° C'ye kadar 
 • % 85 30 gün içinde biyolojik olarak parçalanabilir
 • 3 yıla kadar depolanabilir (serin ve kuru bir ortamda saklandığı takdirde)
 • İngiltere'de üretildi

RoHS Uyumluluğu - “Değiştirilen RoHS Hükümleri” dahil RoHS nedir?

RoHS, "elektrikli ve elektronik ürünlerde belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlandırmaya" yönelik bir Yönergedir. Bu Yönerge kurşun, kadmiyum, cıva, altı değerlikli krom, polibromlu bifenil (PBB) ve polibromlu difenil eter (PBDE) alev geciktirici maddelerinin kabul edilen seviyelerinin üzerinde içeriğe sahip olan yeni elektrikli ve elektronik ekipmanların AB pazarına sürülmesini yasaklamaktadır. Ürün ve bileşenlerinin uyumlu olmasını sağlamak amacıyla üreticilerin, RoHS Yönergesinin gerekliliklerini anlaması gerekir.

Ocak 2003 tarihli Avrupa Yönergesi 2002/95/EC uyarınca kurşun, kadmiyum, altı değerlikli krom ve bazı brom bazlı alev geciktiriciler gibi belirli maddelerin, Temmuz 2006'ya kadar çeşitli elektrikli ve elektronik ürünlerden tamamen çıkarılması gerekmektedir. Söz konusu yönergede Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU sayılı yönergeyle yapılan değişiklik sonucunda bazı önemli bilgilerde değişiklik yapılmış olmakla birlikte, madde listesi değiştirilmemiştir. Değiştirilen versiyon 2012 yılı içinde üye ülkelerde yürürlüğe girecektir.

Aşağıdaki kategorilere ait elektronik ekipmanlar, değiştirilen hükümleriyle birlikte RoHS yönergesinin kapsamında değildir:

 • Sabit tesisatlar
 • Büyük ölçekli sabit endüstriyel takımlar
 • Orijinal yönergenin kapsamında olmayan endüstriyel izleme ve kontrol cihazları, muhtemelen 2017 yılından başlamak üzere, değiştirilen versiyonun kapsamına alınacaktır.

Control Techniques'in stratejisi

Control Techniques’in üretim tesisi, ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesini de içeren ISO 14001 çevre standardına göre onaylanmıştır. Mümkün olan her yerde bilinen tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınılmaktadır. Örneğin, tüm önemli plastik parçalarda halojen içermeyen alev geciktiriciler kullanılmaktadır.

Elektrikli ekipman üreticilerinin RoHS açısından karşı karşıya olduğu en önemli sorun, kurşunsuz lehim işleminin kullanılmasıdır. Kurşun içeren lehim elektronik endüstrisinde uzun yıllardır başarıyla kullanılmaktadır ve bu yöntemin güvenilir şekilde kullanılmasını sağlayan güçlü bir bilgi birikimi ve anlayış söz konusudur. Orijinal RoHS yönetmeliği yürürlüğe girdiği sırada, modern toplu üretim süreçlerinde kurşunsuz lehim kullanımına ilişkin deneyim eksikliği bulunmaktaydı. O günden beri malzeme tedarikçileri ve üreticiler çok geniş bir deneyim kazandıklarından, bu işlem artık olgunlaşmış olarak kabul edilmektedir. Kazanılan bu deneyimin bir sonucu olarak kurşun-kalay lehimi kullanılan mevcut ürünler tasarım detaylarında önemli değişiklikler yapılmadan kurşunsuz hale getirilemediğinden, genel olarak yeni bir ürün tasarımı kullanılması gerekmektedir.

Değişken hızlı sürücülerin RoHS kapsamındaki yeri tam olarak net değildir çünkü bu durum, herhangi bir ekipman, makine, bina veya tesisata entegre edilmelerinden sonraki kullanımlarına bağlıdır.Birçok durumda RoHS hükümleri geçerli olmamaktadır. Ancak Control Techniques, 2006 yılından bu yana ürünlerinde kurşunsuz lehim kullanımına yönelik denemeler ve aşamalandırma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Kurşunsuz lehim kullanılan ürünlerin güvenilirliğini sağlamak için gereken önlemler alınmaktadır. Tüm başlıca ürünler 2017 yılından önce kurşunsuz ve dolayısıyla RoHS hükümlerine tamamen uygun hale getirilecektir ve bu, endüstriyel ekipmanlar açısından uygulama verilerine ilişkin mevcut en iyi tahmini yansıtmaktadır. Bu durum, kurşunsuz olmayan eski ürünlerin yedek parça olarak ya da RoHS kapsamında olmayan ekipmanlarda kullanım amacıyla temin edilmesini engellememektedir.

Control Techniques Ltd
5 Ekim 2011